Họa thơ Thất tình Thất Tình (Khoa Học)

 

          
            Sáng sớm, giảng đường, nàng đâu tá ?

            Sương chưa tan, má hồng ở nơi nao !
            Lòng lạnh, trí não càng phân tán.
 
            Trưa sang, tin nàng làm lễ cưới,
            Nắng chang chang, dưới bóng cây điệp vàng 
            Bụng đói, chẳng màng ăn hay uống.
 
            Chiều tàn, mây cuốn em trôi nỗi,
            Gió lang bang thổi, sắc chóng tàn phai,
            Mệt mõi, má hồng ai nào nhớ,
 
            Giảng đường còn lưu lại mấy vần thơ
 

                                                    THC  Massy France