Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý


Giàn thiên lý đơm hoa

Mùi hương thơm tỏa thoảng

Nâng cánh bướm vàng lượn

Mẹ ngước nhìn sung sướng  

 

Tóc Mẹ trắng bạc phơ

Tay Mẹ nhanh chẳng ngờ

Khéo ngắt chùm hoa nở

Mẹ cười ng đôi mươi 

  

Con ơi, Mẹ nhờ trời  

Hạnh phúc với các con

Sớm chiều con yêu Mẹ

Lo chải chuốt trẻ ra 

  

Mẹ nhớ Bà Ngoại nhiều

Nồi canh hoa mới hái 

Ngoại đã đãi Mẹ ăn

Thích lắm, chẳng gì bằng 

 

Mẹ tôi hay nhắc mãi

Nhớ bức tranh phai màu 

Hoa thiên lý đẹp sao

Không hoa nào hơn được    

   

Giàn thiên lý xanh mướt

Bướm vàng lướt nhởn nhơ

Hoa thiên lý đợi chờ

Mẹ ơi!

 

Mẹ ở đâu bây giờ.

 

TRẦN HỮU CHÍ   14/08/2011

Nhân ngày Vu Lan và sau khi đọc bài viết "Nhớ Mẹ"

Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp