GIẢI OAN
 Giải Oan

                                         

Nhà sư THÍCH CHIẾU PHÁP nhận nuôi một bé sơ-sinh bị bỏ rơi giữa  đêm khuya trước chùa và gây hiểu lầm cho nhiều người ngay cả các đồng môn.  Bao nhiêu tai tiếng Thầy phải gánh chịu trong gần 2 năm trời.

              

            

Chuyện có thật xảy ra ở chùa THANH-TÂM xã Tân-Tiến tình Bình Phước từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2009

                                                            

                                                               

 Từ -bi vô-luợng cứu chúng sinh, 

   Tham sân si chính là nguồn khổ . 

 

 

Đêm khuya cửa thiền chổ thanh-tịnh,         Bồ-đề tâm vững dù oan ức                               

Văng-vẳng nghe như trẻ sơ sinh,                Lòng từ-bi đủ sức thanh-minh

Khóc vang cầu xin thương xót                   Khổ-ải,THỊ KÍNH từng trải

Được cứu vớt hòng thoát cảnh bơ-vơ .      Mong có ngày sự thật giải oan cho                        

 

CHIẾU PHÁP sáng, mở lòng vô-lượng,    Gần hai năm chăm lo nuôi-nấng,            

Cùng tăng ni theo hướng khóc la,               Bé lớn dần, chân chập chững đi,

Bé sơ-sinh đà quá rõ                                 Khi đó có người đi báo 

Vô phước bị cha mẹ bỏ nơi đây .               Ông bà nội của cháu bị bỏ rơi .

 

Nằm trên nia,thấy mà đứt ruột                   Ông bà đến nơi cháu an-lạc,

Bồng bé vào, suốt cả đêm thâu,                 Cháu giống cha như tạc chẳng sai,

Dỗ bé, nước nấu, pha sửa,                        Ôm cháu muốn mang về ngay;  

Cầu Phật Trời mở rộng cửa từ-bi .            CHIẾU PHÁP hứa trao tận tay cha mẹ

                                                                                                                 

                       ***                                                                  ***

Tin loan truyền chỉ trong chốc lát,               Không xem nhẹ trách-nhiệm mẹ cha,                   

Khắp xóm phường làng-mạc đều hay,         Thầy nguyện đứng ra làm lễ cưới,           

CHIẾU PHÁP nay có bé trai                      Chẳng cần có người mai mối, 

Thầy nâng-niu đứa con ai bỏ lại !               Cha mẹ phải sám hối chuyện đã qua .

   

     Thêm nữa, bé lại chẳng ăn chay,                 Vu Lan, trước cả ngàn cặp mắt

Cứ đôi ngày có nàng lai vãng.                     Bao người, xưa thắc-mắc dèm-pha 

Sư hổ mang! Thật quá mức,                         Nay hối lỗi quá đà hẹp lượng,

Tiếng thị-phi càng ra sức phao vu.               Cảnh đoàn-tụ, rõ vô-lượng từ-bi

 

Các đồng môn dù qui-y Phật,                      Thầy hiểu rõ tương-quan nhân quả

Trong lòng chưa thật hết sân si .                  Tiền kiếp cơ-duyên đã an bài

THANH-TÂM mà trí quá khổ !                   Kiếp nầy số phải gặp nhau

Một số tăng ni tìm chổ khác tu .                   Được giải oan, Chiếu Pháp nhẹ lòng sao.

                                                                                                      

                      ***                                          


 30 / 11 / 2009   TRẦN HỮU-CHÍ