Em Đến Với Ta - Trần Hữu Chí
Em Đến Với Ta...

 

    

    Cảm ơn hoa đã vì ta nở

Thế giới vui từ nỗi lẻ loi

                ( Tô Thùy Yên )

 

 

Mỗi dịp xuân về ta nhớ ai

Nhớ em ta lạc lối đi tìm

Tìm ngắm nụ hoa trừ nỗi nhớ

Nhỏ vài giọt lệ nhớ người xưa

 

Em đến với ta, em lại đi

Để lại cho ai nỗi muộn phiền

Có chút niềm vui nay đã mất

Ai người nhặt được, trả dùm ta

 

            Thúc Soạn Nguyễn

             QUÉBEC   03/10/2009
 

Em đến với ta em lại đi

Trần gian giải thoát khỏi sân si

Tham mê lưu lại chỉ phiền não

Niết Bàn, em thường trú Tam Bảo

Ai gặp nàng xin bảo cứ ở yên !

 

Ở cõi trần anh có một tiên ông

Thúc Soạn thi thơ đồng hoạ vận

Trên đó nếu cần, anh connect ngay

Như thuở nào thơ hay, em thích

Nhưng bây giờ thơ X anh lại mê

Anh sợ nếu em về, mà đọc được

Không khéo thì anh bị thước khẻ tay.

 

                          Trần Hữu-Chí

                           MASSY  04/10/09