Bên Ni Bên Nớ


 

Bên Ni Bên NớBên nớ trên thềm Xuân mới

Bên ni Hè nán đợi Thu

Bên nớ mai đào phủ ong bướm

Bên ni lúa vàng rủ chim câu

Xuân đến dù đầu thêm bạc

Hè sang nhuộm vàng nào khác...

... thuở thanh xuân


Trần Hữu Chí

2/9/2011Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp