Bến Đò Xưa 

 

KHOA HỌC trường ta tựa bến đò

Khách xong trung học dò dẫm đến

Đợi chuyến đò đưa trên bến đông.     

 

Khoa Học như sóng nước mênh mông

Đúng đò ta chọn đáng công học hành

Trên bục giảng thầy xưa rành lèo lái

Vượt khó khăn ta mãi ghi ân.

 

Nhớ trường cũ bạn thân tản mác

Ông lái đò nay sống thác ra sao?

Cát bụi phủ bến xưa, bao kỷ niệm !!!

 

 

       Thân tặng anh Nguyễn Thúc Soạn nhân đọc bài

     « BẾN ĐÒ XƯA » của anh để nhớ lại trường

        ĐHKH Sài Gòn   

 

                    17/05/ 2011

                    TRẦN HỮU CHÍ    Massy    
Trang trước                Trở về đầu trang                 Trang kế tiếp