Đơn Ẩm Sầu CảmĐơn Ẩm Sầu Cảm


Sydney chẳng phải quê nhà

      Ngồi trên thảm cỏ chén trà mình ta

Trà thơm nguội ngắt, trời xa

Nhìn quanh cây cỏ mà ta quá buồn

 

Người đâu? Chẳng bạn chẳng bầu

Chẳng hoa, chẳng bướm, nỗi sầu còn đây

Chén trà uống cạn nhìn mây

Mây xa mờ nhạt buồn sầu chôn sâu

 

Chiều về chẳng tiếng chim đâu

Chẳng nghe gió hát rung cây bên đường

Ðêm về … một chút hơi sương

Ðứng lên nhìn lại con đường bước đi

 

Chữ Thân, chữ Nghiệp là gì?

Chữ Tâm, chữ Tịnh lòng mình phôi phai

 

Tôn Hoài Phương - Sydney