Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc


Chiều nay tôi nận được bài thơ

Phương xa gởi lại nửa thương nửa sầu

Cuộc đời êm ả bao lâu

Ðắng cay vẫn có thương đau vẫn nhiều

 

Em ơi học đạo đôi điều

Là duyên, là nghiệp,tạo nhiều đắng cay

Buồn vui là bởi tâm này

Lòng nhiều tham dục khổ cay là thường

 

Cuộc đời dâu bể em ơi

Ðể cho bớt khổ tìm nơi tâm này

Một khi em đạt em hay

Lòng em bừng sáng biết ngay con đường

 

Ðường đi thanh tịnh tình thương

Lòng đầy nhẫn nhục chẳng vương bụi trần

Thiên đàng chẳng phải nơi đâu

Trong tâm xin chớ lo âu tìm ngoài

 

Áo cơm danh vọng tiền tài

Nhan sắc tục lụy chỉ dài khổ đau

Cuộc đời vạn hữu như nhau

Chấp tay niệm Phật giải đau cho đời

 

 Tôn-Hoài-Phương

Sydney.18-03-04