Đạo Vợ Chồng ĐẠO VỢ CHỒNGCon ơi dấn bước ra đi

Ðường đi phải biết

Ðường lui thế nào

Học hành từng chút ngõ ngang

Khúc nào bằng phẳng

Khúc nao gập ghềnh

Lớn lên nói chuyện ái tình

Tưởng là chuyện dễ

Không dè khó khăn

Cuộc đời ai cũng giống ai

Một là sự nghiệp

Hai là tình duyên

Cả hai tốt đẹp là tiên

Thật là sung sướng

Ôi niềm hạnh phúc

Trong đời mấy kẻ hạnh phúc

Mấy ai nói được

Ðời tôi vuông tròn

Hạnh phúc là ở trong lòng

Sao con tìm kiếm lòng dòng ở đâu

Ðạo đức là chuyện tối cần

Nếu không có đạo

Biết đằng nào đây

Vợ chồng có đạo vợ chồng

Làm quan, có đạo quân thần con ơi


Tôn-Hoài-Phương

 Sydney 4-02-03