Dạy Con


  

DẠY CON

 

    

Ngày xưa, ngày xửa, chuyện thường

Mẹ cha đã dạy chớ thương bề ngoài

 

          Biết yêu biết cửa biết nhà

Ðiều tra tính nết hỏi ra rõ ràng

Kẻo khi nên vợ của chàng

Ngặm tăm thì khổ, thở ra bạn cười

 

Bạn cười không kể bạn cười

Tấm thân con khổ suốt đời con ơi

 

                        Tôn-Hoài-Phương


Bài thơ trên đây thật ra không phải là sáng tác của Tôn-hoài-Phương.Trong lúc ngồi nhớ lại lời mẹ dạy khi Hoài-Phương còn nhỏ, Hoài-Phương đã ghi lại lời mẹ dạy thành một bài thơ nhỏ. Bài thơ này được làm tại Sydney ngày 18-02-2003.