Chuyện Quanh Quơ
 CHUYỆN  QUANH  QUƠ

 


Nhìn mây nhìn gió ta mê

Trời cao đất rộng mây đi mây về

Ta đây chẳng có chút gì

Cuộc đời trói buộc có khi ta sầu

 

Sầu ôi tức giận đêm thâu

Lòng ta chán nản tấm thân ê chề

Ôi sao ta thấy buồn ghê

Ðường đi không có đường về khó khăn

 

Ðêm nay trời tối không trăng

Nàng thơ đã đến có chăng vì tình

Thơ ơi hãy nói lòng mình

Cố sao đôi chữ ngọt tình dễ thương

 

Vu vơ ta viết bài thơ

Nhìn mây nói chuyện quanh quơ cuộc đời


Tôn Hoài Phương - Sydney