Chén Sầu


Ðã là kẻ sĩ, ngoại trừ những kẻ ích kỷ và quá tầm thường, đa số kẻ sĩ phải có một hoài bảo trở thành một người có ích cho những kẻ chung quanh và tất cả mọi người. Nếu gặp cảnh ngộ quá khó khăn mà đành phải bó tay, họ chỉ còn uống rượu và nhìn trời!

 

 Ôi : “Quân tử cố cùng thêm thẹn mặt

 Anh hùng khi gặp cũng khoanh tay”


 

 CHÉN SẦU


 Ngồi buồn uống rượu nhìn trời

Rượu vào cay đắng làm mờ mắt ta

 Giọt nồng rớt xuống tim ta

 Làm ta khỏi thấy, lòng tan nát lòng

 

 Chén này cố cạn cho xong

 Nếu say ta sẽ trách móc ông trời

 Dù sao ta chẳng quá lời

 Sao ông muốn thử chuyện đời khó khăn

 

 Khó khăn cùng tột khó khăn

 Tài ta có hạn, dẫu chăng, phải hàng

 Uống đi, uống nữa, đừng than

Rượu này nồng ngọt làm tan nỗi sầu

 

 Tôn-Hoài-Phương

Sydney, 6-03-03

 

Tôn Hoài Phương thật sự không phải là người nghiện rượu, nhưng đôi khi rượu không say mà nước trà say mới lạ.