Cây Lá Vàng


 

Cây    Vàng

 


Giữa đám lá xanh một cành vàng

Lá vàng xinh đẹp lại vươn cao

Không hương cám dỗ lòng thanh bạch

Lá vàng xinh đẹp hơn hoa xinh

 

Nếu ai vì hoa mà đau khổ

Hãy ngắm lá cây nhẹ cõi lòng

Trời xanh gió mát cho thiên hạ

Sao không vui hưởng lại bận lòng .

 

Nhìn xem cây cỏ vô tri giác

Vẫn mãi xanh tươi với bốn mùa

Biển rộng màu xanh không thay đổi

Rì rào sóng biển hát lời ca .

 

    Tôn-Hoài-Phương

Sydney 7-6-2005