Bé Thơ Bán Vé SốBÉ THƠ BÁN VÉ SỐ

 (Sài Gòn 1999)


Thương sao gió thổi mưa rơi

Em chừng lên tám ngoài trời dầm mưa

Tay em vé số đưa đưa

Mời người qua lại buổi trưa tiêu điều

 

Trông em muốn nhỏ lệ nhiều

Lòng đau chua xót những điều anh trông

Tuổi thơ em tựa hoa hồng

Ðôi mắt trong sáng người trông nhớ đời

 

Em thơ chạy lại gọi mời

Lòng anh cảm động vài lời hỏi han

Biết em có mẹ có cha

Có em, có chị, một nhà ba con

 

Nhà em bữa đói bữa no

Mỗi ngày em phải, phải lo kiếm tiền

Thương em anh mở túi liền

Mua em vé số cho nhiều tiền tiêu

 

Tiền đô chẳng ít chẳng nhiều

Cầu em no ấm là điều ta mong.

 

                Tôn-Hoài-Phương

Sydneỵ 25-04-04