Thương Mây


 

Thương Mây

 


Tình em như mây

Mây trôi hờ hững ...

Chẳng hiểu tình anh

Tình anh như mộng

Mộng mơ theo mây

Phiêu du khắp trời ...

 

Tiền Lạc Quan