JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !

 

Kính mừng Sinh Nhật 70 Thầy Trần Hữu Chí

 


Kính mừng "thất thập cổ lai hy"


Tuổi bảy mươi nay chẳng ngại gì

Sức khỏe dồi dào luôn tráng kiện

Tinh thần vững mạnh chẳng suy vi

Văn thơ lưu loát tài thông suốt

Kiến thức uyên thâm chí phát huy

An lạc thân tâm vui hạnh phúc

Kính mừng "thất thập cổ lai hy" !
 

 

Kính mừng Sinh Nhật bảy mươi

Chan hòa hạnh phúc vui tươi trọn đời

Kiết tường tận hưởng tuổi trời

Tràn đầy Phước Lộc thảnh thơi an nhàn

Cháu con sum họp rộn ràng

Môn sinh bạn hữu vô vàn kính yêu...
 
 
Tiền Lạc Quan
Darwin, Australia