Tình Tự Mùa XuânTình Tự Mùa Xuân


Tháng Chín mùa xuân*…

Có hoa đào đang nở…

Một điệp khúc buồn…

Còn khắc khoải trong ta... 


Ngày hôm qua...

Gió đông còn phảng phất...

Cuốn mất cuộc tình...

Về mãi tận phương xa...


Anh đào ơi ...

Có nghe lời tình tự...

Chuyện chúng mình...

Thôi khép kín từ đây...


BB Words of Love in Spring Time

Spring in September*

Cherry trees in flower 

A blue refrain 

Dragged on in my inner. 

    

Yesterday   

The winter wind remainder  

Blew away this love

Further, to this remote corner. 

  

Oh cherry flowers!   

Their words of love, are you witness

The story of our lovers 

Now on, will be closed, forever. 


 Trần Hữu Chí phỏng dịch

Sept 1st  2011


* in Down Under

 


Trang trước                Trở về đầu trang                 Trang kế tiếp