TIẾC QUÁ ... EM ĐI LẤY CHỒNG ...
TIẾC QUÁ ... EM ĐI LẤY CHỒNG ...


 

Tiếc gì có miếng trầu cau

Để cho tôi giữ hương Mai ngày nào

Miếng trầu ngày ấy ai trao

Pháo hồng ai đốt, bên rào nhà Mai

Mấy mùa lá rụng chưa phai

Mênh mông ngày tháng mà Mai không chờ

 

Đến ngày Mai sáo sang sông

Làm rơi hạt nắng, làm hồng hồn thơ

Đò chiều, sớm tối, ngẩn ngơ

Còn ai đưa đón trông chờ Mai đây

 

Mai về ta nhặt bóng đêm

Ta khơi ngọn lửa, ta têm dây trầu

Têm trầu ta biết gởi đâu?

Mấy nàng Khoa Học còn “sầu” ta không?

Không..........................................?

...........................................không?

Giờ ngồi ta lại tiếc Mai

Phải chi ngày ấy lấy “ai” cho rồi...KHSG???


CND-TSN

04 tháng 11 năm 2010

(tặng người ôm thuyền bỏ bến trong qua bến đục)


 

TIẾC QUÁTrên trời chim bay, dưới sông cá lội,
MAI với mình không đặng liền cánh, cũng chẳng liền cành
Không vô cùng ná, cũng không vào cùng nơm


 

Sông qua bến đục, bến trong,
Dẫu chia trăm nhánh cũng đổ vào biển khơi .
Thế mà đông đến , thu đi
Xuân qua, hè tới...

 chẳng biết mình nơi mô?

 

Đường đời cách vạn giang sơn
Gặp nhau phút ấy không trao chỉ hồng !
Miếng trầu là vạn câu thề ,
Mà mình không dám trao qua tay này

 

Bây giờ mình tiếc mình sầu
Mình than mình hận , mặc (kệ) mình MAI quên...Lan Hoa

 

 


Thôi Đừng Tiếc Nữa...

 


Thôi đừng tiếc nữa người ơi,

Trầu cau đến chậm, Mai thời phải đi,

Mai đi, Hồng đến, Cúc về,

Hoa Đào chờ đó, tiếc gì Mai xưa,

Pháo hồng đỏ ối ngõ hoa,

Người nào cũng thế, tuổi hoa không chờ.

 

Sang sông, trong, đục, cậy nhờ,

Biết nhau từ thuở Mai chưa biết người,

Tại sao không hỏi đôi lời?

Bây giờ mới tỏ với người sang sông.

 

Mai đi, người có buồn không?

Tiếc làm gì nữa, phòng không kiếp này,

Trầu cau, một miếng trao tay,

Thay lời cảm tạ tình này người cho,

Mai vàng... như lá mùa Thu,

Thơ ngắn viết vội, thôi chờ kiếp sau...!

 

Thiên-Thu

Canada, 04-11-2010

 Comments