Yêu...Yêu...Yêu là chết trong lòng một ít (Xuân Diệu)

Vì khi yêu chả thấy gì đâu

Thấy hai bữa kéo cày trả nợ

Thấy đêm về rửa chén nấu cơm

Dành dụm bạc tiền dâng cho dzợ

Để cuối tuần nàng lỉnh sóp ping

Còn phần mình, cái phận hùng anh

Mong cho chóng đầu tuần cày tiếp

 

Đời ung dung túi rỗng cạn tiền

Đó là lúc đỏ tình đen bạc

Đó là lúc tình yêu chợt tắt

Vì mấy khi yêu...mà chắc được yêu (Casino)

 

Xin tặng chú Xuân Diệu (nhà thơ quá cố), gặp chú năm 1976, chú khuyên tui đừng yêu người mà chỉ nên yêu thơ.


TSN, Montréal, 03-04-2010