Về Thăm Trường CũVề Thăm Trường CũTrở về trường cũ ngày xưa
Thời gian thắm đã bạc phơ mái đầu
Bạn bè năm ấy chừ đâu?
Kẻ Nam, người Bắc, người ra xứ người
 
Bây giờ phượng thắm đầy trời
Mà chiều hôm đó, chiều mưa vắng người
 
Trở về trường cũ ngày xưa
Nhớ thương đêm trắng, mùa thi héo người
Trống trường, hoa phượng rơi rơi
Mà nghe xao xuyến một lời tiễn đưa


Thúc Soạn Nguyễn

Canada