Trống Vắng...
Trống Vắng...


Em ơi, em đã về yên tịnh

Anh hãy còn đây nỗi xót xa

Anh mới về thăm quê Đà Lạt

Gặp tuần trăng sáng, ngẩn ngơ trăng

 

Anh ra duyên hải nằm bên biển

Biển lại bập bùng không phút ngưng

Em đã đi xa về tới bến

Anh đang biển động sóng bừng dâng

 

Hồi ký ngày xưa đang viết dở

Hai chương tuổi nhỏ chép xong rồi

Đời anh trang khép, còn trang mở 

Anh viết đầy trang tay mới xuôi

 

Biển lớn băng qua tới biển đời

Biển vào vũ trụ ánh sao rơi

Em dò thế giới bên kia trước

Khỏi lạ đường khi anh tới nơi

 

TSN, Canada 04 Avril 2011

(Được tin em mất khi trở lại quê nhà -2005)