Tình Em Xứ Quảng, Sông HànTình Em Xứ Quảng, Sông Hàn“En” ở đâu?


“En” đi về, giữa chiều vàng nắng nhạt
Khe khẻ chéo vai, chiếc nón bài thơ
Kiêu hãnh bờ môi, liếc mắt gieo tình
“En” đẹp quá, eo ơi “en” đẹp quá !!!!
 
Ôi, “en” gái miền Trung, duyên thầm lặng
Đến làm chi, rồi ngoảnh mặt quay đi
Gieo khổ đau, gieo nắng hạn sông Hàn
Gieo tan tác cây “si” bên bờ vịnh ?
 
“En” đi rồi, “en” để nhớ để thương
Để vấn vương, gặm nhấm hết canh trường
Để nặng trĩu vai gầy,
Để chiếc nón bài thơ rách nát,
Để hồn anh lao đao, sợ bóng tối,
Để thương hoài, “en” gái nhỏ miền Trung....
 
Gia tài đó! “EN” ơi, Em ơi sao sống nổi ???!

 

Thúc Soạn Nguyễn,
Canada, héo ruột, héo gan, 08 november 2009