Thời Gian?Thời Gian?


Đã bao ngày ê chề trên đất khách

Đã bao chiều quằn quại nhớ trời quê

Đã bao đêm lệ đắng chảy tuôn trào

Đã bao khuya tiếc thương về quê cũ

Ê chề, quằn quại, lệ đắng, tiếc thương

Chôn chặt hết trọn đường đời nghiệt ngã

 TSN, Canada 15/06/2010