Nỗi Buồn


 

Nỗi BuồnMẹ ơi,

Không có nỗi buồn nào, bằng nỗi buồn mất Mẹ

Không một niềm vui nào, phủ lấp được nỗi buồn chung

Vẫn không thể nào làm con quên được Mẹ, Mẹ ơi

 

Con đã một lần đưa tiễn Mẹ ra đi

Nên con hiểu thời gian chỉ làm tăng thêm niềm thương nỗi nhớ

Con đã khóc nhiều trong những đêm dài mất ngủ

Vì con hiểu rằng mất Mẹ rồi là mất cả một niềm tin

 

Từ thuở ấu thời, Mẹ đã cho con lời ru chan chứa

Bầu sữa ngọt ngào trong nổi nhớ nổi thương

Thầy dạy con, Mẹ là ánh sao trời duy nhất

Và chỉ có một mặt trời duy nhất trong con

 

Lời Phật dạy con xin ghi nhớ, lẽ vô thường nay ở mai đi

Con vẫn tin trong tiếng kinh cầu Phổ Độ

Nhưng sao trong sâu thẳm tâm hồn

Mẹ vẫn luôn sống mãi trong con.


Nguyễn Thúc Soạn

California, November 13, 2008

Kỷ niệm ngày tiễn đưa ...VVK