Lang Thang, Bỏ Bóng Bắt Mồi Lang Thang, Bỏ Bóng Bắt Mồi


 

Văn học VN thời tiền chiến trước 1945, ở lứa tuổi 20, thi sĩ nổi danh nhà thơ Hồ Dzếnh cho ra đời bài thơ Ngập Ngừng

"Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở !
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề"

...Co' đúng không ?
 
 

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về núi Ngự, dạo bờ sông
Vắc vẻo trên mây vài hạt nắng
Dập dìu dưới bến vắng người trông (Huế)

 

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về xứ lạnh giá mùa đông
Nửa đêm sương xuống vòm Thủy Tạ
Trông thấy hình em dưới nhánh thông (Đà Lạt)

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh đành vỡ mộng phải chạy rông
Vách núi, đèo cao anh cuốc bộ
Nhang khói chùa Hương*, bóng cũng không

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về dựa biển dưới hàng bông
Nước xanh cát trắng mình anh ngắm
Ngắm bọt biển trào, dập cả mông (Nha Trang)

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về xây mộng với trăng sông
Hồn đưa chân bước vào Khoa Học
Mơ thấy hình em giữa giảng đường...trống không? (Sài Gòn)

Nếu biết rằng em “chửa” có chồng
Anh vừa hết hạn chạy lông bông
Giảng đường Sinh Hóa ngày hôm đó
May mắn tình cờ, gặp được Công...

 

 


Thúc Soạn Nguyễn, Canada, 06 Juillet 2009
TB: Tặng Bà Xã và Cẩm Vân


 

*xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội