Hoa MuguetHoa MuguetAnh biết đó, lòng em trong trắng mãi

Anh cho gì, em giữ vậy làm tin

Anh cũng biết, cuộc đời đầy thắm nở

Nghiệp yêu đương, em mang nặng trong lòng

 

Paris, từng bước lạnh, một mình lủi thủi

Nghĩa yêu đương, hồn mãi quyện theo hồn

Chia biệt em rồi, rừng lá cô đơn

Linh hồn này, dành cho em trọn vẹn

 

Lòng anh đây, trọn một đời thương nhớ

Nhận anh đi, dầu địa ngục, thiên đường

 

Tặng anh Chí nhân ngày giỗ chị

15-5-2011

TSN