Hẹn kiếp sauHẸN ... (see you the next life)


Trước 75, ba người bạn gái yêu thầm nhớ trộm tui...? Xạo ? Người đi Pháp, kẻ ở Canada. Mỗi lần ba cô bạn này có dịp tập trung lại, họ đều làm hành làm tỏi với tui vì ngày xưa tui chỉ sắm một cần câu...câu kiều. Đến bây giờ cả ba đều có người trấn thủ lưu đồn ... nhưng thấy tui còn ngon nên...lại thả cần câu tiếp...?Thế gian có mấy nàng kiều

Nhìn ngang ngó dọc, mỹ miều như nhau

Ở đời ăn cỗ đến mau

Không thì bỏ lỡ vàng thau uổng đời


Ông bà dặn,

Phải chọn tông chọn nái

Biết làm sao chọn gái eo thon?

Thôi đành lỡ chuyện nước non

Ra sông bỏ đáy, bắt hon bằng lờ

Gặp nước cạn, cá lặn tăm

Lờ không vô cá, thử băm nàng còng

Đến mùa gió lộng biển Đông

Hạnh kia tung cánh, dựa Rồng qua Tây

Bên bờ nước chảy, Phước đây!

Bác Hùng Nã Đại, dùng cây căng màn

Bấy giờ nước ngập xuống làng

Tui đây đến hẹn làng chàng cùng Công


Sao cái thuở măng non vừa lú

Chùm mận ngon không rủ không mời

Bây giờ thân cá trong ... lu

Còn vương, còn vấn, còn cù làm chi.TB: Tặng Hạnh-Long (Pháp), Phước-Hùng (Gia Nã Đại), Bà Xã và Cẩm Vân.


Thúc Soạn Nguyễn, Canada, 08 Juillet 2009