Đường Đi Không ĐếnĐường Đi Không Đến


Vô tình mà bước chân phiêu bạt

Hun hút đường dài chả tới đâu?

Sóng vỗ đường trần, lưu đất khách

Những dòng nguyện ước, lắm gian nan

 

Muôn ngàn năm ấy, chân mòn bước

Chờ mãi con đường, vẫn thấy xa

Xa quá người ơi, như bất tận

Ngày mai xa thẳm, biết về đâu?

           

TB: Tặng các bạn ra đi lâu năm mà mộng ước chưa thành. Chỉ là cái số mà thôi, các bạn ạ, đừng buồn !!!

 

Thúc Soạn Nguyễn

Canada, 02-04-2010