Đếm Lá Thu ... Rơi


 

 Đếm Lá Thu ... Rơi
(Mùa Thu nào có chết bao giờ … )

 

 

Ngồi đếm lá phong rơi rụng sân vườn

Đếm từng thời gian, trôi qua nỗi nhớ

Đếm những tuổi thơ, rơi rụng bên lề 

Đếm sôi nổi, của một thời yêu dại

 
 
Đếm lá bay, mưa lạc, đếm chiều Thu

Đếm tê dại, lang thang, lòng hoang vắng

Đếm hình em rực lửa giữa rừng phong

Ta đếm mãi, đếm bao giờ cho hết
 


TSN

Canada chiều thu nhạt, 24 tháng 10 năm 2010