Trường Cũ ... 1974-1979Trường Cũ ... 1974-1979

 

Tặng những đôi tình nhân KH ngày xưa
(TTT-LND, ĐTT-ĐDP, NTT-NPH, VKL-NP...)


 

Em nhớ không - phố trưa ngày ấy vắng

Chỉ lưa thưa vài hàng quán bên lề

Chỉ kẽo kẹt vài quang gánh lê thê

Và thiểu não đôi người phu quét chợ

 

Những năm đó hồn ta vừa mở cửa

Vừa biết yêu vừa mới biết muộn phiền

Tâm hồn ta ngàn khúc nhạc triền miên

Lòng vừa chớm giã từ ngây thơ trung học

 

Cơn bão đến chìm tháng ngày ngà ngọc

Làm mắt em luôn phủ nỗi tiếc thương

Nụ cười anh hay đượm vẻ chán chường

Ta cứ sống chuỗi ngày hoang mang vô tận

 

Giảng Đường Một, những buổi chiều thơ thẩn

Giảng Đường Hai, những buổi sáng heo may

Bãi giữ xe cổng trước dưới lùm cây

Phòng hóa nghiệm bóng ai đang sầu mộng

 

Ta cứ lang thang đôi bàn chân bé bỏng

Đôi lúc nhìn nhau, tâm sự gửi về đâu

Tương lai xa hay mộng ước chìm sâu

Hoa vừa nở đã phai trong lòng tuổi trẻ

 

N Đ C