Qua Cù Lao Tân Lộc


 

 Qua Cù Lao Tân Lộc

Cách một con sông trọn kiếp chờ

Phù sa cuồn cuộn chuyến phà trưa

Ngóng con nước đổ  mùa thương nhớ

Ngó đám bèo trôi phận nắng mưa

Dẩu biết rằng thời gian xuôi bến mới

Sao hoài tâm sự gửi đò xưa …

Sông ơi chảy mãi thành năm tháng

Để lại đò xa một tiếng hò...

 

                3/11/2007 – Lê Học Lãnh Vân

Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp