Chiều Hậu GiangChiều Hậu Giang


 

Buổi chiều băng ngang Hậu Giang, giòng sông lại đục phù sa mùa nước đổ. Nắng đỏ đường chân trời ...

Những đêm thao thức bên giòng sông càng hiểu câu vọng cổ chính là dòng Cửu Long âm thanh.  Khi róc rách   tươi vui, khi trầm đục trầm tư, khi nghèn nghẹn thở than ... Bài vọng cổ hay chất chứa bao nhiêu tâm sự của dòng  đời ...

Cố nhân ơi ! Cố nhân ! Tiếng đàn năm xưa đánh thức tâm tư, rồi chở tâm tình mãi miết ra đi. Và câu vọng cổ mang tình yêu theo dòng sông băng băng ra biển. Chiều hôm nay, nắng đỏ đường chân trời bỗng dội trong ta nỗi nhớ nhung khôn tả. Như tiếng xề rớt lại nơi góc khuất tâm hồn ...

Lê Học Lãnh Vân - Tháng 10 năm 2010

 


Trang chính                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp