Âm Thanh Mỹ ThuậnÂm Thanh Mỹ Thuận

 


Đàn bầu tiếng ngọt sao đau


Anh què Mỹ Thuật nắn câu nhơn tình…


 

Gió trưa rào-rạt lục bình


Con phà tách bến rập rình sóng quê


Tiếng rao vang dậy bốn bề


Chào hàng, giành mối, chửi thề, cười la…


Tiếng xin van-vỉ mẹ già


Tiếng rên lính phế vật vờ bến sâu...


 

Tiếng xe rồ máy qua cầu


Đàn bầu quay mũi còn đâu bóng hình…
Lê Học Lãnh Vân - 02/1992
Trang trước                Trở về đầu trang                Trang kế tiếp