Nắng Hè


 

Nắng Hè

 

 

Nắng chảy trên cành, sắc phượng khơi

Hồng  lên đôi má thoảng ai cười

Tuổi vàng hòa điệu, bài ca trẻ

Đời thắm đươm màu nét mực tươi

Ánh mắt nào xanh say bướm lạ

Nỗi buồn chưa tím, động ngàn khơi

Một thời niên thiếu đầy vai mộng

Mây trắng ngàn năm biết có vơi?

 

LĐ Chơn Tâm - Rạch Giá 196