Vô Thường Từ EmVô Thường Từ Em

 


                           Từ em, tiếng hát vang lên
                                Như trong lòng đất, trổi niềm an vui
                                      Từ em, anh bỏ cuộc chơi
                                Kiếm cung xếp lại, một thời đua tranh
                                       Từ em, cuội đá viên thành
                                Từ bi một đóa, khép mình bên tôi
                                       Từ em, khe nước xanh tươi
                                Ẩn đôi mắt biếc, rũ đời về đây
                                       Từ em, sông núi miệt mài
                                Câu kinh xua mọi nghi hoài trong ta
                                       Từ em, thánh thót thật thà
                                Lời chuông cảnh thức đi qua kiếp người
                                       Từ em, nặng gánh mặt trời
                              
  Trút vào tăm tối bờ tôi muôn trùng
                              
         Từ em, vũ trụ lạ thường
                              
   Có nghe tinh tú, một vòng trầm luân
                              
         Từ em, thú bỏ rừng hoang
                              
   Đi tìm đồi vắng, bạt ngàn cỏ hoa
                              
         Từ em, chim én về thưa
                              
   Dấu tình trong cánh Xuân xưa nào ngờ

                                      
                                                  ĐÀO LÊ VĂN
                                                   Chicago Xuân 2005

Bài thơ Vô Thường Từ Em đã được phổ nhạc, xuất hiện cùng với những Tình Khúc Đào Lê Văn