Thực Và Hư


 Thực Và Hư


Nếu là thực, đôi tay trân trọng tình hồng

Nếu là hư, tôi xin trả mộng về không

Đêm ăn năn, một cõi mệt nhoài, trăn trở

Đường còn xa, ngựa về xếp vó phong sương

Bóng về thực, xin ôm mộng vào lòng

Bóng về hư, thời gian khép cạn nhớ mong

Cánh bạt ngàn khơi, người tìm âm ba cũ

Hư thực bên đời, cũng khói quyện trầm hương

ĐÀO LÊ VĂN

Chicago 2003