Nửa Vòng Cung Và Hai Nẻo Song SongNửa Vòng Cung Và Hai Nẻo Song Song

Tôi bên này, em bên kia hè phố

Mặt đối mặt, chỉ đôi mắt nhìn nhau

Chân tôi đi, chân người nhẹ bước theo

Nhưng hai hướng chưa hề chung nhập lại

Nói với nhau, tình quên tình chớ ngại

Đêm đam mê, mộng trải một ngân hà

Dẫu muôn ngàn tinh tú có bao la

Biết rằng thôi...hình vẫn tìm lấy bóng

Điểm hẹn nửa vòng đại dương trông ngóng

Lạc dấu huơng, hai nẻo vẫn song song

Người là đây, vòng tay với mông lung

Hư ảo hóa bóng hình thôi là một

ĐÀO LÊ VĂN

Chicago 2005