Xin Giữ Cho Em - Thơ Hạnh Phạm- Nhạc: Lê Võ -PPS; Hạnh Phạm

 
Xin Giữ Cho Em - Thơ Hạnh Phạm- Nhạc: Lê Võ -PPS; Hạnh Phạm

Xin Giư Cho Em