Tuổi Buồn, nhạc và lời nhạc sĩ Đào Lê Văn. Tiếng hát Phương Mai thưc hiện pps: Phạm Quốc BảoTuổi Buồn

Tuổi Buồn