pps truyện ngắn Em Tôi 

 Xin mời thưởng thức truyện ngắn  "Em Tôi " của chị Nguyễn Thu Hà qua dạng pps   


  Click here