Nuối Tiếc, Tiếc Nuối


 

Nuối Tiếc, Tiếc Nuối

 
Nhạc và lời Đào Lê Văn

  Cảm tác từ truyện ngắn "Nuối Tiếc" của ThiênThu 
 
Tiếng hát Hiếu Thuận
pps và youtube: Phạm Quốc Bảo thực hiện