Mùa Thu - Cánh Chuồn & Tình Yêu - Thanh BìnhMùa Thu - Cánh Chuồn & Tình Yêu
Thanh Bình

Trong tình yêu .. sự hy sinh đôi khi là điều cần thiết...
Yêu một người..không nhất thiết phải có được Người ấy..
Hãy mãn nguyện... vì ít nhất một lần..
Tình yêu đã nảy mầm trong trái tim nhỏ bé của Bạn...

Mời thưởng thức..
Qua sự phối hợp của Syd & Montreal Broadcasters...


Flash Reader to Play MP3 Files

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ