Phó Thịnh Việt - Coronavirus song


Kính gửi thầy cô và các bạn một bản nhạc rất hay do anh Phó Thịnh Việt, Khoa Vật Lý sáng tác trong mùa đại dich này;


Phó Thịnh Việt - Corona song
Cám ơn anh Việt đã sáng tác và hát rất hay, có ý nghĩa trong mùa đại dich. Cầu mong cho coronavirus sẽ rời khỏi chúng ta vĩnh viễn.