Youtube NHƯ HỒN ĐÁ RONG RÊU

 

NHƯ HỒN ĐÁ RONG RÊU (Ca khúc Đào Lê Văn) Ca sĩ Diệu Hiền.