Tập 3 ... Nguyễn Đức Cường
Trên Đường Chạy Loạn


 


Trên Sông Hậu Giang

Xóm Ven Sông