Riêng Cho Lệ Chi "Riêng Cho Lệ Chi"

Qua tấm này Hạnh muốn gởi gắm lời cám ơn đến Lệ Chi, đã vất vả mà không quản ngại, tổ chức Đại Hội Khoa Học thành công mỹ mãn.


Trang trước                Trở về đầu trang                 Trang kế tiếp