Thanh Hằng


 

Thiên Thai - Thanh Hằng và  Thùy Liên

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

.

Nhìn Những Mùa Thu Đi - Thanh Hằng + Hiếu Thuận


Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

 
Mẹ Là Phật

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệAnh Cho Em Mùa Xuân
              
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

Hoa Bướm Ngày Xưa
                   
       
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


Đêm Đông
   
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 


Mưa Saigon Mưa Hà Nội

  

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

Giáng Ngọc
 
Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ