Thanh Hằng


 

Thiên Thai - Thanh Hằng và  Thùy Liên


.

Nhìn Những Mùa Thu Đi - Thanh Hằng + Hiếu Thuận


Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa

 
Mẹ Là PhậtAnh Cho Em Mùa Xuân
              

Hoa Bướm Ngày Xưa
                   
       


Đêm Đông
   

 


Mưa Saigon Mưa Hà Nội

  

Giáng Ngọc