Đinh Thế Vĩnh


 
Xuân này con không về


 


La paloma  
La Vie C'est Une Histoire d'Amour  


   

  
Tóc gió thôi bay

    

Tuyết Trắng


  

 

 Nguyễn Ngoc Đức  Ngô văn Nhã    Hiếu Thuận  Mai Chi  Thanh Hằng   Phương Mai   Phi Hải     Nguyển Quát     Đức Cường  Tuyết Mai  

                                                                                                    

Bài Thánh Ca BuồnKhúc Thụy DuJe pense a` toi   ??? 

Tình Rơi


  

Thuở ấy có em


  


    Chị tôi


    

 Đám cưới đầu xuân 
    

               
  Đàn bà


    

 
Đêm nay em thấy cô đơn


  

En amour, il faut toujours un perdant


  

Gọi Người Yêu Dấu


  

 
Et pourtant