Nguyễn Ngọc Đức

  Nguyễn Ngọc Đức 
 
Adieu Jolie Candy

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


Sầu Đông (Cherie Mon Amour)

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ
 Elle Etait Si Jolie

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệLa Nuit

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 

La Femme De Mon Ami

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 
L'Amour C'est Pour Rien

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 
Mal

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 

 Il Est Deja TropTard

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 
 
 

 
 

 Bây Giờ Tháng Mấy

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 
 
               Biển mặn 

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

             
          
  Chuyện hẹn hò 

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

             
 
               Đừng lừa dôí nhau

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 
 
 
 Hãy cho tôi 

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 
 
Mắt biếc

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


 
      Tôi đưa em sang sông

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


     
 Tombe La Neige

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ

 


       Triệu đóa hoa hồng

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ


     
        Từ lúc em đi

Tiện ích bạn thêm vào không hợp lệ