Nguyễn Ngọc Đức

  Nguyễn Ngọc Đức 
 
Adieu Jolie Candy


Sầu Đông (Cherie Mon Amour)
 Elle Etait Si JolieLa Nuit

 

La Femme De Mon Ami


 
L'Amour C'est Pour Rien


 
Mal

 

 Il Est Deja TropTard

 
 
 

 
 

 Bây Giờ Tháng Mấy

 
 
               Biển mặn 

             
          
  Chuyện hẹn hò 

             
 
               Đừng lừa dôí nhau

 
 
 
 Hãy cho tôi 

 
 
Mắt biếc


 
      Tôi đưa em sang sông


     
 Tombe La Neige

 


       Triệu đóa hoa hồng


     
        Từ lúc em đi