Video - Bạn đến Sydney Nov 2017

Vài lời mở đầu
Hiếu Thuận - Kỷ niệm

Hiếu Thuận - Tình lỡ


Minh Đối - Hướng Về Hà Nội

Kim Dung - Tình Hoài Hương

Kim Dung - Em hiền như ma soeur

Ngọc Định - Cô đơn

Tuyết Phương - Rồi đây anh sẽ đưa em về

Minh Đối + Kim Thanh - 
Mùa hè đẹp nhất

Nguyễn Minh Đối - Kỳ Diệu

Hiếu Thuận - Giọt Nắng Bên Thềm

Ngọc Định - Tango dĩ vãng

Bá Duyệt - Còn trong nỗi nhớ


Ngọc Định   Bão Tình


Hiếu Thuận -  Em còn nhớ mùa Xuân


Cung Đình Lộc -  Xin Còn Gọi Tên Nhau 

 


Họp ca - Tình Cầm


Minh Đối + Kim Thanh - Con đường Việt Nam

Bá Duyệt - Biết bao giờ trở lại

Thúy Loan - Lại Gần Hôn Em

Cung Đình Lộc - Hoài Cảm

Ngọc Hoa - Anh còn nợ em

Nguyễn Lợi - Một thời ta đã yêu

Phuợng - Yesterday Once More

Lệ Hiền - Serenade


Kim Dung   Mắt Lệ Cho Người

Thúy - Loan Lời người mộng du

Kim Dung - Diễm Xưa


Cung Đình Lộc - Liên khúc  Besame mucho Aline

Bá Duyệt - Tình Rơi


Hiếu Thuận - Mai Tôi Đi


Minh Đối - Ngâm thơ Gặp Nhau Lần Cuối 

Gặp Nhau Lần Cuối